Rekonstruktion

Vi genopbygger nedslidte tandsæt og tandsæt, som mangler en del tænder og hvor tyggefunktionen ikke er optimal. Klinikken har over en årrække udviklet en kvalitetssikret rekonstruktionsteknik, som giver dig et korrekt og flot bid.

For bare et par generationer siden var det helt normalt at få et sæt proteser(gebis/forlorne tænder) i konfirmationsgave. I dag er folk så bevidste om hvad der skal til i den daglige mundhygiejne for at de bevarer deres tandsæt langt op i alderen. Dette skaber et helt nyt problem,- nemlig nedslidte tandsæt! Dette er et voksende problem som kan løses vha rekonstruktion af bidet. Man forsøger at genskabe den bidhøjde man havde, da man var ung.

Bidhøjden defineres som den afstand der er f.eks. mellem et punkt på næsetippen og hagespidsen. Når man langsomt slider sit tandsæt gennem livet, sænker man naturligt sin bidhøjde. Dvs at den difference der er mellem den før nævnte afstand målt i f.eks. slut-teenage årene og den afstand der måles i f.eks. 60 års alderen, er den bidhøjde man vil genskabe ved bidrekonstruktionen.

Priser

  • Prisen for 1 .fase afhænger af hvor mange tænder der skal
    genskabes 10-20.000kr.
  • Prisen for 2 .fase afhænger igen af hvor mange tænder vi snakker om, men også af den kvalitet man ønsker at forsejlingen skal
    udføres i 40-150.000 kr.
  • Spørg endelig tandlægen for mere information!

Behandlingens 2 faser

FASE I er selve genopbygninsbehandlinen. Ud fra modeller af patienten, planlægges at genskabe èn tand ad gangen med plastic(samme plastmateriale som plastfyldninger laves af). Man starter som regel bagerst i tandrækken med et godt referencepunkt, og arbejder sig frem i tandrækken. Det er en tidskrævende beh. og har man næsten alle sine tænder, kan det tage op til 8 arbejdstimer, som skal udføres samme dag!
Man skal gå med sin nye hævede bidhøjde i ca. en måneds tid for at se om kæbeleddene og tyggemuskler kan tolerere behandlingen. Man kan i denne observationsperiode, beslibe på plastbidhævningen hvis der skulle opstå ømhed i tyggeorganet. I de 20 år der har været udviklet på konceptet, har det aldrig været nødvendigt!

FASE II er selve “forsejlingen” af den nye bidhøjde. Dette er nødvendigt, da plastik ikke holder på længere sigt. Dette kan gøres med partielle proteser, kroner, broer, implantater og/eller en kombination af de nævnte eksempler. Man kan gennemføre 2. fase intensivt på 2-3 uger, men man kan også udføre denne fase over en længere tidshorisont. Da 2. fase helt klart er den dyre del af en bidrekonstruktionen, kan det være en fordel at sprede den økonomiske byrde over en længere periode.