Kontakt

Vores åbningstider

Vores telefontider
Vores åbningstider
Mandag
Kl. 7:30-16:00
Tirsdag
Kl. 8:00-15:00
Onsdag
Kl. 7:30-15:00
Torsdag
Kl. 8:00-16:00
Fredag
Kl. 7:30-12:00

Vores telefontider
Man-Tors
Kl. 8:00-11.00 og 12.30-14.00
Fredag
Kl. 8:00-11:00
Vores åbningstider

Vores telefontider
Vores åbningstider

Vores telefontider

Du kan:

– Ringe 75 12 90 22 indenfor vores åbningstid

– Sende en mail til reception@borgertand.dk

-Følge os på Facebooksiden “Tandlægehuset Borgergade


 

Skal du melde afbud?

Vi har selvfølgelig forståelse for, at dine planer kan ændre sig. Men, kan du ikke komme til den aftalte tid, skal du melde afbud således vi ikke venter forgæves på dig, og en anden patient kan få gavn af den tid.

Du melder afbud ved at ringe til os på 75 12 90 22 eller maile på reception@borgertand.dk.
Afbud skal ske senest 2 timer før du har en aftale hos os.
Såfremt du har en tid inden kl. 10.00, skal afbuddet oplyses senest kl. 8.00 samme dag.
Efterleves afbudsreglerne ikke, skal der påregnes et udeblivelseshonorar.

Udeblivelsehonorar
Hvis ikke der rettidigt meldes afbud til aftalt tid, opkræver klinikken et udeblivelseshonorar på p.t. 278,95

Udeblivelseshonoraret stiger, hvis der er afsat mere end 30 minutter til behandlingen. Så tillægges der p.t. 263,28 for hver 15. minut ud over de første 30. minutter.

Du vil dog maksimalt skulle betale samlet for 60 minutter. Det bringer p.t. det maksimale udeblivelseshonorar op på 805,51*

Så husk at melde afbud i tide, og aftal i stedet et bedre tidspunkt for dig.

(*udregnet på baggrund af overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Den Offentlige Sygesikring.  Satserne reguleres 2 gange årligt d.1/4 og 1/10. )

Få en tid ved tandlægen

Ring 75 12 90 22 indenfor vores åbningstid eller send en mail til reception@borgertand.dk

Vores åbningstider
Mandag
Kl. 7:30-16:00
Tirsdag
Kl. 8:00-15:00
Onsdag
Kl. 7:30-15:00
Torsdag
Kl. 8:00-16:00
Fredag
Kl. 7:30-12:00

Vores telefontider
Man-Tors
Kl. 8:00-11.00 og 12.30-14.00
Fredag
Kl. 8:00-11:00

Henvisningsblanket

Kære tandlæge, læs venligst nedenstående inden du henviser:  Patienten I henviser, bliver kaldt ind til en indledende konsultation på 10 minutter, for at vi som behandler, kan få et indblik i arbejdsforholdende når henvisningen og medsendt røntgen er gransket. Her vil også blive informeret om risici ved den henviste behandling.

Husk at informere Jeres patient, der henvises til os, at en udeblivelse fra en operation koster 805,51kr. pr. time og der lægges 263,28kr. på for hvert kvarter herefter. En udeblivelse fra den indledende konsultation koster 278,95kr. (Jvf. Tandlægeoverenskomsten).

Er der synligt nære relationer til/involveringer af N.alv.inf på det røntgen i sender med henvisningen, skal i informere patienten om at vi muligvis tager en CBCT-scanning af området(f.eks. i forb.m. den indledende konsultation), inden en evnt. operationen. Dette gøres for at nedsætte risikoen for nervebeskadigelse under operationen. En CBCT-scanning i Tandlægehuset Borgergade koster 1.275,00 kr.